16.12.2015Azərbaycanda ilk VERSANT 2100 PRESS satıldı

Xerox hər zamankı kimi öz avadanlıq seriyasının yenilənməsi və daha da təkmilləşməsinə görə özünün ön sıralardakı yerini qoruyub saxlayır. XEROPC firması olaraq Qafqazda və Azerbaycanda ilk VERSANT 2100 avadanlığının satışına nail olmuşuq.

Sənaye çap avadanlıqları sırasında xüsusi yer tutan VERSANT 2100 Press avadanlığı Azərbaycanda ilk dəfə Mozaik LLC tərəfindən əldə edilmişdir.

arrow