Sertifikatlar

Şirkətin uğurla fəaliyyət göstərməsi və müştərilərin hər zaman razılığını qazanmasında personalın rolu böyükdür. Bizim satış və servis sahəsində çalışan mütəxəssislərimiz bütün yeni XEROX avadanlıqları üçün keçirilən treninqlərdə iştirak edib və XEROX şirkətinin müxtəlif beynəlxalq lisenziya və mükafatlarına yiyələnmişlər.

Certificate The company XEROPC is a partner of Xerox with the Business Partner Platinum status

Certificate The company XEROPC is a partner of Xerox with the Authorized Service Provider status

arrow